Cazuri rezolvate

Mai jos sunt prezentate o parte din dosarele noastre

DOSAR NR. UNIC (NR. FORMAT VECHI) – 5164/311/2012dosar 1

Solutia pe scurt: Admite cererea. Înlocuieşte sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum total de 522 lei aplicate intimatului prin procesele verbale de contravenţie nr. AP/1153135/25.10.2009 şi CC/8660136/12.03.2011 emise de petentă cu sancţiunea prestării unei munci in folosul comunităţii pe perioada a 79 de ore, în favoarea unităţii administrativ – teritoriale a oraşului Slatina, jud. Olt. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19.09.2012.

DOSAR NR. UNIC (NR. FORMAT VECHI) – 19587/4/2014dosar 2

Solutia pe scurt: Admite plângerea formulată de petent, în contradictoriu cu intimata . Anulează procesul verbal de contravenţie Seria CP nr 6824619/01.07.2014 si sanctiunile complementare dispuse. Exonereaza petentul de plata amenzii in suma de 360 lei. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 17.02.2015.

DOSAR NR. UNIC (NR. FORMAT VECHI) – 32264/215/2009dosar 3

Admite în parte plângerea. Exonerează pe petent de plata amenzii, pe care o înlocuieşte cu avertisment. Atrage atenţia petentului-contravenient asupra pericolului social al faptei comise, să manifeste atenţie în viitor şi să nu mai comită contravenţii. Menţine celelalte dispoziţii ale procesului-verbal. Definitivă. Cu drept de recurs, în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 26.03.2010.

DOSAR NR. UNIC (NR. FORMAT VECHI) – 7505/1748/2013

Solutia pe scurt: Admite cererea formulata de creditoarea SCdosar 4
SINDSERV SRL in contradictoriu cu debitoarea POLITIA LOCALA SECTOR 1. Incuviinteaza executarea silita a debitoarei POLITIA LOCALA SECTOR 1, in vederea recuperarii sumei de 1000 lei, ce va fi actualizata. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica azi, 10.12.2013.

DOSAR NR. UNIC (NR. FORMAT VECHI)

– 32264/215/2009dosar 5

Solutia pe scurt: Admite în parte plângerea. Exonerează pe petent de plata amenzii, pe care o înlocuieşte cu avertisment. Atrage atenţia petentului-contravenient asupra pericolului social al faptei comise, să manifeste atenţie în viitor şi să nu mai comită contravenţii. Menţine celelalte dispoziţii ale procesului-verbal. Definitivă. Cu drept de recurs, în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 26.03.2010.

DOSAR NR. UNIC (NR. FORMAT VECHI) – 10471/311/2007dosar 6

Solutia pe scurt: Admite plângerea contravenţională formulată de petentul Moise Crânguş Sorin.banda 1000x50

DOSAR NR. UNIC (NR. FORMAT VECHI) – 29793/215/2009dosar 7

Solutia pe scurt: Admite în parte plângerea. Dispune înlocuirea amenzii contravenţionale în cuantum de 1500 lei aplicată petentului prin procesul verbal seria AP nr. 0886107 întocmit de Poliţia municipiului Craiova la data de 05.11.2009 cu sancţiunea „avertisment”. Cu recurs.