Ce este certificatul de grefa

Certificatul de grefa este singurul document care atesta ca pe rolul unei instante de judecata se afla in derulare un proces. Prin urmare din cuprinsul acestuia rezulta partile implicate in proces, obiectul cererii de chemare in judecata si urmatorul termen de judecata.

Pentru obtinerea certificatului de grefa, trebuie sa inaintam o cerere scrisa la registratura instantei de judecata pe rolul careia se afla in derulare procesul. Cererea poate fi depusa personal sau prin imputernicit, precum si prin posta sau fax, iar eliberarea certificatului de grefa se va face in aceiasi zi.

Inainte de intrarea in vigoare a OUG 80/2013 cu privire la taxele judiciare de timbru, pentru obtinerea certificatului de grefa era necesar sa se achite o taxa judiciara de timbru de 1 leu si un timbru judiciar de 0.15 bani.

In prezent este nevoie de o taxa judiciara de timbru de 1 leu, care poate fi platita atat la posta, la directia taxe si impozite locale sau in unele cazuri la agentiile CEC.

Este foarte bine sa stim ca certificatul de grefa este foarte util in cateva situatii, printre care exemplificam:

1.Pentru recuperarea permisului cu certificat de grefa. Intrucat fiecare cetatean al acestei tari se bucura de prezumtia de nevinovatie pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, va aducem la cunostinta ca acelasi principiu se aplica si in cazul in care cineva este sanctionat contraventional cu retinerea permisului.

In aceasta situatie se contesta procesul verbal prin care s-a dispus retinerea permisului, prin intocmirea unei plangeri contraventionale, iar dupa depunerea acesteia la registratura instantei, se poate obtine certificatul de grefa.

Dupa ce se obtine certificatul de grefa se merge la politia rutiera si se recupereaza permisul de conducere.

2.Pentru dovedirea anumitor situatii de drept. Spre exemplu un creditor denumit A solicita de la debitorul sau, denumit B, recuperarea unei sume de bani. La randul sau debitorul B este creditor pentru un tert C si incearca recuperarea banilor de la acestia prin ordonanta de plata.

B promite lui A ca ii va inapoi banii dupa recuperarea acestora de la C. Drept garantie B ii prezinta lui A certificatul de grefa prin care demonstreaza ca l-a dat in judecata pe C pentru recuperarea banilor prin ordonanta de plata.

Leave a Reply