OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

*) Notă CTCE:

Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:

RECTIFICAREA nr. 2 din 12 iulie 2001;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 20 februarie 2002;

LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002;

ORDONANŢA nr. 61 din 29 august 2002 abrogată de LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004;

LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003;

LEGEA nr. 526 din 25 noiembrie 2004;

ORDONANŢA nr. 8 din 19 ianuarie 2006;

LEGEA nr. 352 din 21 iulie 2006;

LEGEA nr. 353 din 21 iulie 2006;

LEGEA nr. 182 din 16 mai 2006;

DECIZIA nr. 953 din 19 decembrie 2006;

DECIZIA nr. 228 din 13 martie 2007;

DECIZIA nr. 1.354 din 10 decembrie 2008;

LEGEA nr. 293 din 28 septembrie 2009;

LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010;

LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013;

ORDONANŢA nr. 17 din 26 august 2014;

ORDONANŢA nr. 5 din 28 ianuarie 2015.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adopta prezenta ordonanţa.

CUPRINS

CAPITOLUL I – Dispozitii generale – art. 1-14

CAPITOLUL II – Constatarea contraventiei – art 15-20

CAPITOLUL III – Aplicarea sanctiunilor contraventionale – art. 21-31

CAPITOLUL IV – Caile de atac – art. 31-36

CAPITOLUL V –  Executarea sanctiunilor contraventionale – 37-43

CAPITOLUL VI – Dispozitii speciale si tranzitorii – art. 44-51